Huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden

Algemeen
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement beschrijft de bepalingen, inrichting en werkzaamheden van de judoschool.
Artikel 2: Het doel van de judoschool is het beoefenen van de judosport d.m.v. judotrainingen, aanbieden van wedstrijden, evenementen en het afnemen van examens.

Lidmaatschap
Artikel 3: De aanmelding geschiedt d.m.v. schriftelijk of digitaal ingeleverd aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient bij minderjarigen ondertekend te worden door een ouder/voogd.
Artikel 4: Geïnteresseerden kunnen in overleg met de trainer een gratis introductie les volgen.
Artikel 5: Minimum leeftijd voor deelname aan de judolessen is 4 jaar.
Artikel 6: Opzegging geschiedt door middel van het opzeggingsformulier die te vinden is op de website (www.judozeist.nl), tenminste één maand voor het eindigen van het lopende betalingstermijn. Het betalingstermijn loopt gelijk aan het lidmaatschapstermijn.
Er zijn jaarlijks twee betalingstermijnen:
– vanaf 1 januari t/m 30 juni
– vanaf 1 juli t/m 31 december
Artikel 7: Restitutie wordt niet verleend.
Artikel 8: Als er geen lessen kunnen plaats vinden door restricties van de overheid, dan biedt de judoschool een vervangend programma.
Artikel 9: De judoschool heeft het recht om het lidmaatschap in te trekken, wegens wangedrag, het niet opvolgen van het reglement, het niet voldoen aan de financiële verplichtingen of bij het nadelig beïnvloeden van de collectieve training.
Artikel 10: Als een lid opzegt en binnen 3 maanden weer aanmeldt, dan rekent Sport Dojo Otoshi €30.- her-inschrijfkosten.

Betalingen
Artikel 11: De contributie kan enkel per half jaar worden voldaan, tenzij anders afgesproken. De contributie wordt per automatische incasso verrekend. De contributie dient voor eerste les van het nieuwe betalingsperiode betaald te zijn.
Artikel 12: Bij langdurige verhindering, indien tijdig schriftelijk gemeld, kan na beoordeling van de judoschool, de contributie tijdelijk worden stop gezet.

Groepsindeling
Artikel 13: De trainers bepalen in welke groep een judoka wordt ingedeeld, hierbij wordt o.a. gekeken naar leeftijd, gewicht en vaardigheid.
Trainingen
Artikel 14: De judotrainingen worden gegeven door een gediplomeerde of gecertificeerde trainer.
Artikel 15: Iedereen is welkom in de kantine, mits de kantine-afspraken gerespecteerd worden.

Aansprakelijkheid
Artikel 16: De judoschool en trainers zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

Contact

U kunt elke dag met een van de trainers bellen tussen 09:00-16:00 uur.

Wij zijn de hele dag bereikbaar via Whatsapp: 06-29343681 (niet bereikbaar tijdens lesuren)

Proefles afspreken? Klik hier.
Of mail naar: proefles@judozeist.nl

Van lestijd of lesdag wijzigen of vragen hierover? Mail naar: rien@judozeist.nl

Locatie

Sporthal Javalaan

3705 XL Zeist
info@judozeist.nl
(voor algemene vragen)

Adres:
Sumatralaan 1a (navigeer naar Sporthal Javalaan Zeist)

Hier vind je ons